+66(0)989516511-12
Thailand’s 1st AGED CARE & HOTEL
โรงแรมในสวนเพื่อการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
Rose Garden Aged Care Hotel Rose Garden Aged Care Hotel

อัตราค่าบริการ (คิดค่าบริการต่อท่าน)

(ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บรกิารของ
Rose Garden Aged Care
ราคาปกติ
JustStay – ห้องพักต่อคืน (เดี่ยว/คู่)2,000.- / 2,500.-
Premium Stay + Care - ห้องพักต่อท่าน 4 วัน 3 คืน15,000.-
Long Stay – ห้องพักแบบรายเดือน 30 วัน60,000.-
ผู้ติดตาม (พักห้องเดียวกับผู้สูงอายุ)จ่ายเพิ่ม 1,500.- ต่อวัน

<<< เลื่อนซ้าย/ขวาเพื่อดูข้อมูล >>>

บริการที่รวมอยู่ในแต่ละแพคเกจ

JUST STAY

 • ห้องพักแบบมาตรฐาน
 • อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์
 • ระบบรองรับเหตุฉุกเฉิน

STAY + CARE BASIC

 • ห้องพักแบบมาตรฐาน
 • ชุดอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
 • สิทธิในการใช้ห้องโรส คลับ
 • บริการวัดองค์ประกอบร่างกาย
 • บริการประเมินผล ADL/ MoCA Test 1 ครั้ง
 • ทัวร์ชมสวนสามพราน 1 ครั้ง
 • บริการผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง (ผู้ดูแล 1 ท่าน ต่อแขก 4-6 ท่าน

STAY + CARE PREMIUM

 • ห้องพักแบบพรีเมี่ยม
 • อาหารเช้าแบบบุฟเฟต์
 • สิทธิในการใช้ห้องโรส คลับ และโรสที รวม
 • อาหารแบบ Organic dining
 • บริการวัดองค์ประกอบร่างกาย
 • บริการประเมินผล ADL/ MoCA Test 1 ครั้ง
 • ทัวร์ชมสวนสามพราน 1 ครั้ง
 • บริการผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง (ผู้ดูแล 1 ท่าน ต่อแขก 4-6 ท่าน
 • กายภาพบำบัดเดี่ยว 2 ชั่วโมง สำหรับ 3 คืน และ 4 ชั่วโมง สำหรับ 6 คืน
 • กายภาพบำบัดกลุ่มท่านละ 1 วัน สำหรับ 3 คืน และ 3 วัน สำหรับ 6 คืน
 • Senior Fitness Test

LONG STAY BASIC

 • ห้องพักแบบมาตรฐาน
 • ชุดอาหารเช้า กลางวัน และเย็น
 • สิทธิในการใช้ห้องโรส คลับ
 • บริการวัดองค์ประกอบร่างกาย
 • บริการประเมินผล ADL/ MoCA Test 1 ครั้ง
 • ทัวร์ชมสวนสามพราน 1 ครั้ง
 • บริการผู้ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง (ผู้ดูแล 1 ท่าน ต่อแขก 4-6 ท่าน

เงื่อนไขการบริการ

1. ในกรณีที่พักเดี่ยว อนุญาตให้มีผู้ติดตามได้ 1 ท่าน โดยมีค่าบริการอาหารเช้า 500 บาท/ ท่าน ผู้ติดตามไม่ได้รับสิทธิ์การใช้บริการอื่นและไม่สามารถเข้าบริเวณห้อง Rose Club และ Rose Tea

2. ต้องชำระค่าบริการก่อนเข้าพักตามเงื่อนไข และไม่คืนเงินในกรณีที่พักไม่ครบเวลา ทั้งนี้ อัตราค่าบริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่อยู่ในภาวะเจ็บป่วย หรือนอนติดเตียง ผู้เข้าพักต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาวะของโรส การ์เด้น

ราคา ณ เดือนสิงหาคม 2562


สำรองห้องพัก

กรุณาติดต่อเพื่อสำรองห้องพักล่วงหน้า และเพื่อให้การจัดเตรียมผู้ดูแลและผู้ให้บริการอย่าง เหมาะสม ทางโรส การ์เด้น จะยืนยันการรับจองหลังจากที่ผู้อำนวยการฝ่ายดูแลสุขภาวะได้ ประเมินและอนุมัติแล้วเท่านั้น ทั้งนี้กรุณาสอบถามอัตราค่าที่พักและแผนการดูแลล่วงหน้า ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ +66 (0) 98 951 1611-2 | อีเมล์ stay@myrosegarden.com