+66(0)989516511-12
Thailand’s 1st AGED CARE
โรงแรมในสวนเพื่อการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
Rose Garden Aged Care Hotel Rose Garden Aged Care Hotel

บริการดูแล

Rose Garden Aged Care Hotel

บริการดูแล

บริการผู้ดูแลและพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง

บริการดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน (ผู้ดูแล 1 ท่าน ต่อ ผู้เข้าพัก 6 ท่าน)

Rose Garden Aged Care Hotel

บริการดูแล

บริการที่ใส่ใจ

ที่นี่ เรามีทีมผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้บริการผู้สูงวัยที่ต้องการ การดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด ให้ท่านได้สัมผัสถึงความสบายกายและใจ แม้จะเป็นช่วงเข้าพัก เพียงข้ามคืน พร้อมกันนี้ เรายังมีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ท่ามกลางบรรยากาศสวนสวยร่มรื่นและสายน้ำที่ผ่อนคลาย รวมถึงโภชนาการที่ครบคุณค่าและกิจกรรมเบา ๆ ที่จะไม่ทำให้ท่านรู้สึกเหงาแม้เสี้ยวนาที

Rose Garden Aged Care Hotel

บริการดูแล

ดูแลแบบรายบุคคล

แผนการดูแลแบบรายบุคคล โดยทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ และผู้อำนวยการฝ่ายดูแลสุขภาวะ

Rose Garden Aged Care Hotel

บริการดูแล

Health Assessment & Counselling

ในหมู่ผู้สูงวัย ก็ยังความเครียดซึ่งทำไปสู่โรคต่าง ๆ มากมาย โรส การ์เด้น เอจแคร์ ได้ประยุกต์ใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ปรับสมดุล กาย-ใจ พัฒนาศักยภาพสมองเพื่อนำไปสู่สุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Well-being)

เรามีการให้บริการตรวจสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ โดยรวมถึง 1.การวิเคราะห์มวลรวมร่างกาย (Body Composition Analysis) 2.การวัดระดับความจำ (MoCA Test) 3.การวัดระดับความสามารถในการทำกิจกรรมชีวิตประจำวัน (ADL & Senior Fitness Test)

Rose Garden Aged Care Hotel

บริการดูแล

Networking & Recreational Activities

กิจกรรมที่โรส การ์เด้น เอจแคร์ มีความหลากหลาย เช่น กิจกรรมพัฒนาความจำ กิจกรรมออกกำลังกายกลุ่ม ทำสมาธิ วาดภาพ จัดดอกไม้ ตระเวนชิมร้านอร่อยของสามพราน เที่ยวตลาด ชมภาพยนตร์เก่า เล่นเกมส์ เล่นหมากรุก เล่นไพ่นกกระจอก หรือ คาราโอเกะ เป็นต้น

ส่วนค่ายสันทนาการที่จัดขึ้นทุกสัปดาห์ อาทิ เช่น ค่ายดนตรี ค่ายสมอง ค่ายธรรมมะ ค่ายสูงวัย ไกลล้ม ค่ายสูงวัย ไฮเทค มีให้ท่านเลือกได้ตามความชอบ สอนแบบใกล้ชิด ตอบทุกข้อซักถาม ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมเพื่อนใหม่

Rose Garden Aged Care Hotel

บริการดูแล

รายงานสุขภาวะ

สมาชิกในครอบครัวผู้เข้าพักที่ได้แจ้งชื่อไว้จะได้รับบันทึกกิจกรรมประจำวันของผู้เข้าพัก และในวันกลับบ้านจะได้รับรายงานสรุปสุขภาวะ ซึ่งประกอบด้วย รายงาน พฤติกรรมการนอน รายงานองค์ประกอบในร่างกาย (Body Composition Monitors) พร้อมให้ความเห็นเพื่อมอบให้ผู้เข้าพักนำกลับบ้านและส่งสำเนาให้สมาชิกในครอบครัวที่ได้แจ้งชื่อไว้