+66(0)989516511-12
Thailand’s 1st AGED CARE
โรงแรมในสวนเพื่อการดูแลสุขภาพ และกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
Rose Garden Aged Care Hotel Rose Garden Aged Care Hotel Rose Garden Aged Care Hotel

ยินดีต้อนรับสู่

โรส การ์เด้น เอจแคร์

ทางเลือกใหม่สำหรับผู้สูงอายุ ที่ต้องการค้นพบสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต ไปพร้อมกับการฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยบริการต่างๆ ที่ดูแลด้วยใจ

  • บริการต้อนรับ พร้อมบริการประเมินสุขภาพแบบ ADL เมื่อเดินทางมาถึง
  • บริการดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้ดูแลที่ได้รับการฝึกอบรม
  • กิจกรรมปรับสมดุล กายใจ
  • กิจกรรมต่างๆ: โรส การ์เด้น โยล โปรแกรม

อ่านเพิ่มเติม +

Our

โรส การ์เด้น โยล โปรแกรม

เรามีทีมผู้ดูแลที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และได้รับการฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน

Rose Garden Aged Care Hotel

สิ่งอำนวยความสะดวก

Rose Garden Aged Care Hotel

บริการดูแล

Rose Garden Aged Care Hotel

บริการกายภาพบำบัด โดย ซีเนียร์กันยา คลินิกกายภาพบำบัด